111 222 333

Giới thiệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ

 

Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế là Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Hình ảnh Công ty


1. Tên Công ty

Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ
Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: YENTHE FORESTRY TWO MEMBERS COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: CÔNG TY LÂM NGHIỆP YÊN THẾ.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 227, phố Đề Nắm, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0204 3876 263 
3. Người đại  diện theo pháp luật:
- Ông Hoàng Văn Chúc, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty.
- Ông Phạm Tiến Vĩnh, Giám đốc Công ty
4. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:
- Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ và cây xanh đô thị.
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ, các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật lâm nghiệp vào sản xuất.