Warning: imagecreatetruecolor() [function.imagecreatetruecolor]: Invalid image dimensions in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 74Warning: imagecolorallocate() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 82Warning: imagefilledrectangle() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 85Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 87Warning: imagejpeg() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 44Warning: imagedestroy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 51 Quản lý rừng FSC
111 222 333

Quản lý rừng FSC

Nguyên tắc 1
·           Nguyên tắc 1: Tuân theo pháp luật và các nguyên tắc của tổ chức FSC Hoạt động quản lý rừng phải tôn trọng pháp luật hiện hành áp dụng tại từng nước sở tại và các hiệp ước, thỏa thuận quốc tế mà nước sở tại ký kết tham giá, và tuân thủ mọi Nguyên tắc và tiêu chí của tổ chức FSC. ..
Nguyên tắc 10
·           Nguyên tắc 10: Rừng trồng Rừng trồng cần phải được quy hoạch và quản lý theo các nguyên tắc từ 1 - 9 và các nguyên tắc đi kèm cũng như nguyên tắc 10, và các tiêu chí kèm theo. Rừng trồng không những có thể đem lại rất nhiều lợi ích, góp phần đáp ứng như cầu về các sản phẩm lâm nghiệp của thế giới mà còn làm cho hoạt động quản lý thêm p..
Nguyên tắc 2
·           Nguyên tắc 2: Quyền và trách nhiệm trong sử dụng đất Quyền sử dụng, hưởng dụng đất, tài nguyên rừng dài hạn phải được xác định rõ, tài liệu hóa và được pháp luật công nhận. ..
Nguyên tắc 3
·           Nguyên tắc 3: Các quyền của người bản địa Các quyền hợp pháp và truyền thống của người bản địa về sở hữu sở dụng và quản lý đất, tài nguyên được công nhận và tôn trọng ..
Nguyên tắc 4
Nguyên tắc 4: Các quan hệ cộng đồng và các quyền của công nhân lâm nghiệp Các hoạt động quản lý rừng sẽ duy trì hoặc cải thiện vị thế kinh tế và xã hội của công nhân lâm nghiệp và cộng đồng trong dài hạn.   ..
Nguyên tắc 5
·           Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng Thực hành quản lý rừng sẽ khuyến khích sử dụng hiệu quả các loại lâm sản, các dịch vụ rừng nhằm đảm bảo lợi ích về kinh tế và các lợi ích to lớn về môi trường và xã hội. ..
Nguyên tắc 6
·           Nguyên tắc 6: Tác động môi trường Hoạt động quản lý rừng phải bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị của nó về nguồn nước, tài nguyên đất, và hệ sinh thái độc đáo, dễ tổn thương, sinh cảnh, và giúp duy trì các chức năng sinh thái và tính toàn vẹn của rừng. ..
Nguyên tắc 7
·           Nguyên tắc 7: Kế hoạch quản lý và sử dụng đất đai Kế hoạch quản lý rừng phải tương thích với quy mô và cường độ quản lý phải xây dựng và thực thi, thường xuyên cập nhật. Trong đó nêu rõ các mục tiêu dài hạn và các tác động nhằm đạt được mục tiêu. Kế hoạch quản lý rừng sẽ tích hợp vào quy hoạch sử dụng đất chung và dựa vào kiểm kê rừng ..
Nguyên tắc 8
·           Nguyên tắc 8: Giám sát và đánh giá Cần tiến hành hoạt động giám sát sao cho phù hợp với quy mô và mật độ quản lý rừng để nắm bắt được điều kiện của rừng, sản lượng sản phẩm rừng, chuỗi hành trình sản phẩm, các hoạt động quản lý và các tác động về mặt môi trường và xã hội của các hoạt động này. ..
Nguyên tắc 9
·           Nguyên tắc 9: Duy trì rừng có giá trị bảo tồn cao Các hoạt động quản lý tại các khu rừng có giá trị bảo tồn cao cần được duy trì hoặc phát huy các thuộc tính tạo nên loại rừng này. Các quyết định liên quan tới các khu rừng có giá trị bảo tồn cao luôn cần được xem xét trong bối cảnh chú trọng giải pháp phòng ngừa. ..
ĐOÀN CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG THEO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM - NĂM 2017
         Năm 2017 Hội đồng quản lý rừng thế giới - FSC đã tổ chức đánh giá các hoạt động trong công tác quản lý rừng tại Công ty theo định kỳ hàng năm - năm 2017. Nhìn chung rừng của Công ty được quản lý bảo vệ tương đối tốt theo nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế, được các chuyên gia Hội đồng quản lý rừng thế giới - FSC đánh giá cao. Công tác quản lý rừng b..