Warning: imagecreatetruecolor() [function.imagecreatetruecolor]: Invalid image dimensions in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 74Warning: imagecolorallocate() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 82Warning: imagefilledrectangle() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 85Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 87Warning: imagejpeg() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 44Warning: imagedestroy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 51 Nguyên tắc 1
111 222 333

Nguyên tắc 1

Nguyên tắc 1
·           Nguyên tắc 1: Tuân theo pháp luật và các nguyên tắc của tổ chức FSC Hoạt động quản lý rừng phải tôn trọng pháp luật hiện hành áp dụng tại từng nước sở tại và các hiệp ước, thỏa thuận quốc tế mà nước sở tại ký kết tham giá, và tuân thủ mọi Nguyên tắc và tiêu chí của tổ chức FSC. ..