Warning: imagecreatetruecolor() [function.imagecreatetruecolor]: Invalid image dimensions in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 74Warning: imagecolorallocate() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 82Warning: imagefilledrectangle() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 85Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 87Warning: imagejpeg() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 44Warning: imagedestroy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 51 Nguyên tắc 10
111 222 333

Nguyên tắc 10

Nguyên tắc 10
·           Nguyên tắc 10: Rừng trồng Rừng trồng cần phải được quy hoạch và quản lý theo các nguyên tắc từ 1 - 9 và các nguyên tắc đi kèm cũng như nguyên tắc 10, và các tiêu chí kèm theo. Rừng trồng không những có thể đem lại rất nhiều lợi ích, góp phần đáp ứng như cầu về các sản phẩm lâm nghiệp của thế giới mà còn làm cho hoạt động quản lý thêm p..