Warning: imagecreatetruecolor() [function.imagecreatetruecolor]: Invalid image dimensions in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 74Warning: imagecolorallocate() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 82Warning: imagefilledrectangle() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 85Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 87Warning: imagejpeg() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 44Warning: imagedestroy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lamnghiemo/public_html/system/library/image.php on line 51 Nguyên tắc 2
111 222 333

Nguyên tắc 2

Nguyên tắc 2
·           Nguyên tắc 2: Quyền và trách nhiệm trong sử dụng đất Quyền sử dụng, hưởng dụng đất, tài nguyên rừng dài hạn phải được xác định rõ, tài liệu hóa và được pháp luật công nhận. ..