111 222 333

Nguyên tắc 6

Nguyên tắc 6
·           Nguyên tắc 6: Tác động môi trường Hoạt động quản lý rừng phải bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị của nó về nguồn nước, tài nguyên đất, và hệ sinh thái độc đáo, dễ tổn thương, sinh cảnh, và giúp duy trì các chức năng sinh thái và tính toàn vẹn của rừng. ..