111 222 333

Nguyên tắc 9

Nguyên tắc 9
·           Nguyên tắc 9: Duy trì rừng có giá trị bảo tồn cao Các hoạt động quản lý tại các khu rừng có giá trị bảo tồn cao cần được duy trì hoặc phát huy các thuộc tính tạo nên loại rừng này. Các quyết định liên quan tới các khu rừng có giá trị bảo tồn cao luôn cần được xem xét trong bối cảnh chú trọng giải pháp phòng ngừa. ..