111 222 333

Tin tức kinh doanh dịch vụ

CHI BỘ CÔNG TY LÂM NGHIỆP YÊN THẾ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Thực hiện Quyết định số 765-QĐ/HU ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Huyện ủy Yên Thế về việc kết nạp đảng viên, ngày 02 tháng 10 năm 2021 Chi bộ Công ty Lâm nghiệp Yên Thế đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Trần Văn Định, Cán bộ Đội lâm nghiệp Xuân Lương. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban chi ủy chi bộ và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Công ty. Lễ kết nạp được diễn ra trong..
CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIỐNG BẠCH ĐÀN LAI DO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ SẢN XUẤT
CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIỐNG BẠCH ĐÀN LAI DO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ SẢN XUẤT   Thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT, ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế công bố Tiêu chuẩn chất lượng giống Bạch đàn lai (Eucalyptus hybrid) do Công ty sản xuất như sau: 1.  Cây giống nh..
CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIỐNG KEO LAI  DO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ SẢN XUẤT
  CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIỐNG KEO LAI  DO CÔNG TY SẢN XUẤT Thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT, ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế công bố Tiêu chuẩn chất lượng giống Keo lai (Acacia hybrid) do Công ty sản xuất như sau: 1.  Cây giống nhân bằng nuôi cấy mô 1.1  Cây mầm ..
CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIỐNG KEO TAI TƯỢNG DO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ SẢN XUẤT
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIỐNG KEO TAI TƯỢNG   Thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT, ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế công bố Tiêu chuẩn chất lượng giống Keo tai tượng (Acacia mangium) do Công ty sản xuất như sau: 1.  Nguồn gốc giống Bảng 1: Nguồn gốc hạt giống Keo tai tượng Tên..
CÔNG TY LÂM NGHIỆP YÊN THẾ CUNG CẤP CÁC LOẠI GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP TỐT PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG
CÔNG TY LÂM NGHIỆP YÊN THẾ CHUYÊN CUNG CẤP CÁC DÒNG GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP TỐT PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG         Các giống cây lâm nghiệp được chọn lọc để trồng rừng hiện nay như: Bạch đàn PNCT3, PNCT4, UP99,…và các giống keo lai có năng suất cao, có khả năng chống chịu được gẫy, đổ khi gặp giông bão, cây suôn thẳng, màu sáng, không phân cành dưới thân của chúng..
MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ SẢN XUẤT MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG NĂM 2019 CÂY DƯỢC LIỆU   ..
PHÁT TRIỂN KINH TẾ RỪNG GẮN VỚI CÁC LOÀI CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ
            Phát triển cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng là đề tài không mới nhưng đến nay ở Yên Thế rất ít người làm. Người dân vẫn giữ thói quen vào rừng thu hái lâm sản ngoài gỗ, nhất là các loài cây dược liệu mọc tự nhiên mà không trú trọng đến việc gây trồng. Hễ cứ nghe ở đâu có là thi nhau vào tìm, đào, bới thu hái không kể to hay nhỏ, thu hái đến mức suy cả..
Tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
http://lamnghiepyenthe.com/download/Tieuchuancongnhangiongcaytronglamnghiep.pdf.a739636fb6739a92763dfc7dfb103bfe ..
TƯ VẤN KINH TẾ TRANG TRẠI LÂM NGHIỆP CHO NGƯỜI DÂN
TƯ VẤN KINH TẾ TRANG TRẠI LÂM NGHIỆP CHO ÔNG LĂNG VĨNH HIỀN Ở BẢN RÁC PHE - XàVÂN SƠN - HUYỆN SƠN ĐỘNG - TỈNH BẮC GIANG   Ngày 02/8/2018, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế nhận được thư của ông Lăng Vĩnh Hiền ở bản Rác Phe xã Vân Sơn huyện Sơn Động. Nội dung thư muốn hợp tác với công ty phát triển trang trại lâm nghiệp tổng hợp và đề xuất gây trồng..
Văn bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học
Văn bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học lâm nghiệp giữa Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế http://lamnghiepyenthe.com/download/van banhopthoathuan.pdf.46a5d21180753e 15b62fef03b09d6ba1 ..
ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ
            Ngày 10/7/2018 Đoàn giám sát Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đã làm việc với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế về việc giám sát và phản biện xã hội tại Công ty.                      Ông Nguyễn Quang Thiện, Chủ tịch Công đoàn chủ trì buổi làm..
Quyết định công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp 2016
File đính kèm: http://lamnghiepyenthe.com/download/ QDcongnhanvuoncaytronglamnghiep.pdf. ba04875ada53b7f233110453da19de4a http://lamnghiepyenthe.com/download/QDcongnhanvuoncay tronglamnghiep.pdf.ba04875ada53b7f233110453da19de4a   ..
ĐOÀN CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG THEO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM - NĂM 2017
         Năm 2017 Hội đồng quản lý rừng thế giới - FSC đã tổ chức đánh giá các hoạt động trong công tác quản lý rừng tại Công ty theo định kỳ hàng năm - năm 2017. Nhìn chung rừng của Công ty được quản lý bảo vệ tương đối tốt theo nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế, được các chuyên gia Hội đồng quản lý rừng thế giới - FSC đánh giá cao. Công tác quản lý rừng b..